Výlet za netopýrem
25.1.2020

Narozeniny Honza
15.9.2018

Pštrosí říjen
28.10.2017

Zahájení pařební sezóny
23.9.2017

Vltava 2017
19.6.2017

Narozeniny S + K + K + H
10.6.2017

Narozeniny květen
13.5.2017

Zelené pivo
13.4.2017

Březen 2017
24.3.2017

Únor 2017
18.2.2017

Tekutý kapřík 2016
10.12.2016

Dářko 2016
7.8.2016

Apalucha 2016
8.7.2016

Vltava 2016
13.6.2016

Narozeniny VVPPNK
14.5.2016

Tataráček 2016
15.4.2016

Akce neakce
12.3.2016

25. výročí STS
6.2.2016

Silvestr 2015
31.12.2015

Tekutý kapřík 2015
19.12.2015

Husa 2015
14.11.2015

Krůta 2015
17.10.2015

Zahájení pařební sezóny
11.9.2015

Dářko 2015
1.8.2015

Apalucha 2015
10.7.2015

Vltava 2015
14.6.2015

Vltava 2015-2
14.6.2015

Spartan race 2015
6.6.2015

Narozeniny Sigi a Karel
30.5.2015

Narozeniny VKPP 2015
18.4.2015

Gulášek 2015
21.3.2015

Kotleta 1-2015
31.1.2015

Brigáda u Sigiho
31.1.2015

Silvestr 2014
31.12.2014

Tekutý kapřík 2014
20.12.2014

Zabijačka 2014
29.11.2014

Klobouky 2014
8.11.2014

Koleno 2014
18.10.2014

Zahájení pařební sezóny
13.9.2014

Dářko 2014
2.8.2014

Apalucha 2014
11.7.2014

Vltava 2014
16.6.2014

Zvěřinový chod
17.5.2014

Narozeniny KKVPP
25.4.2014

Tataráček 2014
15.3.2014

Zabijačka 2014
18.1.2014

Silvestr 2013
31.12.2013

SM husa 2013
16.11.2013

Klobouky 2013
19.10.2013

Zahájení pařební sezóny 2013
6.9.2013

Dářko 2013
3.8.2013

Letní Apalucha 2013
15.7.2013

Vandr kola 2013
4.7.2013

Vltava 2013
17.6.2013

Svíca Jana a Karel
25.5.2013

Silvestr 2012
31.12.2012

Oslava 90 Por Ořechy
8.12.2012

Drakiáda 2012
20.10.2012

Danova a Hanina svatba
22.9.2012

Dářko 2012
3.8.2012

Narozeniny Aničky
1.8.2012

Apalucha 2012
9.7.2012

Vandr kola 2012
4.7.2012

Vltava 2012
17.6.2012

Vyškov 2011
10.12.2011

Narozeniny MŠ, MM a PM 2011
26.11.2011

Drakiáda 2011
12.11.2011

Zahájení pařební sezóny 2011
2.9.2011

Dářko 2011
6.8.2011

Apalucha 2011
9.7.2011

Vandr kola 2011
1.7.2011

Vltava 2011
19.6.2011

Poker 2011
20.5.2011

Jarňáky 2011
12.3.2011

20. výročí STS
19.2.2011

Zimní Apalucha 2011
3.2.2011

Silvestr 2010
31.12.2010

Narozeniny M + M 2010
27.11.2010

Pitztal 2010
18.10.2010

Svatba Petr a Lenka
9.10.2010

Zahájení pař. sezóny 2010
4.9.2010

Dářko 2010
7.8.2010

Letní Apalucha
18.7.2010

Vandr kola 2010
2.7.2010

Vltava 2010
26.6.2010

Apalucha 2010
17.4.2010

Dětské Alpy 2010
17.4.2010

Narozeniny K+K+P+V 2010
16.4.2010

Jarňáky 2010
6.3.2010

Narozeniny M a L
6.2.2010

Leuška
6.2.2010

Silvestr 2009-2
31.12.2009

Silvestr 2009
31.12.2009

Dářko 2009
2.8.2009

Bláhovka 2009
2.7.2009

Malý Filip
17.6.2009

U Bohouše 2009
15.3.2009

Jarňáky 2009
6.3.2009

Mikuláš 2008
5.12.2008

Drakiáda 2008
26.10.2008

Alpy 2008
29.3.2008

Čermná děti 08
17.2.2008

Apalucha 2008-II
16.2.2008

Apalucha 2008
12.2.2008

Silvestr 2007II
17.1.2008

S T S

(Spolek teplé středy)

platné od 6. 8. 2011

PREAMBULA

My, občané České republiky tady na Moravě, věrni všem dobrým, ale i těm horším tradicím dávné státnosti zemí Koruny české a ještě starší říše Velkomoravské, ale především My, členové STS, věrni sami sobě a našemu Zákonu o ochraně pařby, dobrovolně přijímáme tyto stanovy.

HLAVA I.   ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1 VO CO GOU ?

Čl. 1.1. STS (Spolek Teplé středy) existuje jako nepolitická organizace, závislá pouze na alkoholu. Je založena na úctě k právům, svobodám a osobnosti člověka – člena STS a především na úctě k některým jeho specifickým potřebám.

Čl. 1.2. Členové STS se scházejí každou středu, přibližně od 19 hod., do pozdních nočních nebo brzkých ranních hodin v předem domluveném restauračním nebo podobném zařízení. V tomto zařízení mívají zpravidla nárok na jeden stůl pro 4 osoby a k tomu nejméně 10 židlí.

Čl. 1.3. STS je organizace, v níž je jakékoli členství pro ženy uzavřeno bez výjimek.

Čl. 1.4. Prvotní členská základna se datuje od 6.2.1991.

Čl. 1.5. STS je z povahy svého charakteru vedoucí silou ve společnosti.

Čl. 2 SYMBOLY  STS

Čl. 2.1. Jako hymna STS se ustanovuje píseň „Žít jako člověk“. Text písně je přílohou č.1 těchto stanov.

Čl. 2.2. Jediný zákon, mimo stanovy STS, který musí každý člen i kandidát dodržovat, je Zákon o ochraně pařby (pařební řád), vydaný 3.3.1985. Zákon platí v původním znění a podobě, ačkoli se instituce, stát i ústava na které se zákon odvolává trochu změnily.

Čl. 2.3. Neobsazen.

HLAVA II.   ZÁKONODÁRNÁ  A  VÝKONNÁ MOC

Čl. 1 ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1.1. Zákonodárná a výkonná moc v STS je v rukou předsednictva, ombudsmana a členstva.

Čl. 1.2. Členové předsednictva se mohou v nutných případech zastupovat, vyjma případů vyloučených stanovami.

Čl. 1.3. Členové předsednictva mohou, pokud je to nutné, zastupovat ombudsmana i  s jeho právy a povinnostmi, vyjma případů vyloučených stanovami.

Čl. 1.4. Ombudsman může, pokud je to nutné, zastupovat předsednictvo, vyjma případů vyloučených stanovami.

Čl. 1.5. Členové předsednictva ani ombudsman nemají žádnou imunitu vůči STS, ani vůči platným zákonům ČR, vyjma případů určených stanovami.

Čl. 1.6. Ombudsman a členové předsednictva mohou získat imunitu vůči platným
zákonům ČR pouze zvolením do zákonodárného orgánu ČR (Parlamentu). Imunitu vůči STS a jejím členům nelze získat ani s potvrzením o HIV negativním.

Čl. 1.7. Každá demise musí být schválena, pokud je podána řádně, dle stanov.

Čl. 1.8. O každých volbách, důležitém jednání, hlasování apod. vede předsednictvo, nebo osoba jím pověřená, zápis, který se uchovává na vhodném místě (např. v pokladně).

Čl. 2 PŘEDSEDNICTVO

Čl. 2.1. Předsednictvo zpravidla tvoří předseda, místopředseda a pokladník. Funkce v předsednictvu si nelze vyměňovat ani výjimečně a stejně tak je nelze slučovat.

Čl. 2.2. Členové předsednictva mohou zastávat i jiné případné funkce, nesmí to však být další funkce v předsednictvu ani funkce ombudsmana.

Čl. 2.3. Předsednictvo je usnášeníschopné v přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. V některých případech je vyžadován souhlas každého člena.

Čl. 2.4. Délka volebního období je zpravidla 1 rok. Počet volebních období jednotlivce je neomezen.

Čl. 2.5. Volba nového předsednictva probíhá pravidelně 1× za rok, zpravidla na akci STS. Na návrh nejméně 1/3 ze všech členů STS mohou být vyhlášeny mimořádné volby.

Čl. 2.6. Nelze podat návrh na mimořádné volby (hlasování) jen o jednom členovi předsednictva. Avšak zástupce nebo nový člen předsednictva za člena předsednictva bude zvolen v případě, že: dotyčný člen předsednictva sám podá demisi, je vyloučen z STS a nebo je dlouhodobě indisponován nebo nepřítomen.

Čl. 2.7. V případě, že se čl. 2.6. hl. II. Stanov, bude týkat nejméně nadpoloviční většiny členů předsednictva, tak předsednictvo ihned zaniká a automaticky se uvažuje jako by předsednictvo podalo tzv. povinnou demisi a konají se mimořádné volby z důvodu povinné demise.

Čl. 2.8. Pokud má předsednictvo za povinnost něco organizovat, postačí, když to za celé předsednictvo zorganizuje jeden jeho člen.

Čl. 2.9. Předsednictvo zastupuje STS při jednání s jinými subjekty a hájí zájmy STS.

Čl. 3 PRÁVA  PŘEDSEDNICTVA

Čl. 3.1. Předsednictvo má právo rozhodovat o případných sporných otázkách uvnitř STS, včetně rozhodování o výjimkách ze stanov, pokud stanovy tyto přímo nezakazují nebo nepřikazují řešit jinak.

Čl. 3.2. Předsednictvo má právo povolit půjčku z pokladny členovi STS i přes nesouhlas pokladníka. Ručí však za závazky vzniklé vůči spolkové pokladně.

Čl. 3.3. Má právo povolit mimořádné čerpání peněz za jiným účelem, než je stanoveno a to za následujících podmínek. Pokud by výdaj přesahoval 1% plánovaného HSP (hrubý spolkový produkt) je třeba souhlasu celého předsednictva. Pokud by výdaj překračoval  10% plánovaného HSP je třeba souhlasu celého předsednictva a 1/3 členstva (včetně předsednictva). Pokud by výdaj překračoval 30% plánovaného HSP je třeba souhlasu celého předsednictva a 1/2 členstva (včetně předsednictva). Pokud by výdaj překračoval 50% plánovaného HSP je třeba souhlasu celého předsednictva a 2/3 členstva (včetně předsednictva).

Čl. 3.4. Má právo povolit předem i zpětně výjimku z povinnosti  pravidelně platit příspěvky. Zde je nutný souhlas  celého předsednictva.

Čl. 3.5. Předsednictvo má právo kdykoli podat demisi, ale s podáním demise musí souhlasit nadpoloviční většina předsednictva. Demise musí být podána osobně a to ústní či písemnou formou.

Čl. 3.6. Demise se podává do rukou ombudsmana, nebo nadpoloviční  většině členů STS. Pokud není přítomen ombudsman ani nadpoloviční většina členů STS, nelze demisi podat.

Čl. 3.7. Každý člen předsednictva má právo podat sám na svoji  funkci demisi a to jen v přítomnosti ombudsmana, nebo nejméně 1/3 členů STS. Pokud není přítomen ombudsman, nebo 1/3 členstva, nelze demisi podat.

Čl. 4 POVINNOSTI  PŘEDSEDNICTVA

Čl. 4.1. Předsednictvo má za povinnost před řádnými volbami nového předsednictva podat symbolickou demisi. Pokud se tak z nějakého důvodu nestane, uvažuje se od 19°° hod. dne voleb jako by demise proběhla. Pokud však nebude z nějakého důvodu zvoleno nové předsednictvo, nebude uznána předchozí demise starého předsednictva a termín voleb je vyhlašován dle čl. 4.9. hl. II. stanov STS.

Čl. 4.2. Má za povinnost ihned po svém zvolení složit slib přítomnému členstvu. Slib za předsednictvo skládá jeden z jeho členů. Je absolutně nepřípustné tímto aktem pověřit někoho jiného.Text slibu je libovolný.

Čl. 4.3. Je povinno jednou za rok uspořádat hlavní letní akci STS (zpravidla volební).

Čl. 4.4. Hlavní letní akce STS se pravidelně koná první celý víkend v srpnu (tzn.pátek ještě může být červencový, ale sobota už musí být srpnová). Tento termín je možno změnit jen na základě souhlasu nadpoloviční většiny ze všech platných členů STS

Čl. 4.5. Předsednictvo je povinno informovat členstvo o dění v STS. Každou poslední středu v měsíci je předsednictvo povinno zúčastnit se pravidelného zasedání STS. Na konci každého měsíce pokladník podá zprávu o stavu pokladny. Není-li pokladník přítomen, podá zprávu jím pověřený člen STS.

Čl. 4.6. Je povinno zabývat se jakýmkoliv návrhem jednotlivce – člena STS, ale samo posoudí důležitost tohoto návrhu a podle závažnosti rozhodne zda :

  • O návrhu bude ihned hlasovat jen předsednictvo.
  • O návrhu bude ihned hlasovat přítomné členstvo a ke schválení stačí jen většina hlasů přítomných členů.
  • O návrhu musí hlasovat alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS a ke schválení stačí většina hlasů z přítomné nadpoloviční většiny.
  • O zcela zásadním návrhu musí hlasovat alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS a ke schválení je potřeba nadpoloviční počet hlasů ze všech platných členů STS.

Čl. 4.7. Na návrh nadpoloviční většiny ze všech členů STS, při vyloučení, demisi, nebo při dlouhodobé indispozici či nepřítomnosti ombudsmana, je povinno do 60 dnů uspořádat mimořádné volby ombudsmana.Nejpozději 14 dní před stanoveným termínem je povinno všechny informovat kdy a kde se volby budou konat.

Čl. 4.8. Na návrh alespoň 1/3 ze všech členů STS, při nezvolení předsednictva nebo při jeho demisi, je povinno do 60 dnů uspořádat mimořádné volby předsednictva. Nejpozději 14 dní před stanoveným termínem je povinno všechny informovat kdy a kde se budou volby konat.

Čl. 4.9. Pokud bude přítomna alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS, z toho alespoň jeden člen předsednictva, nebo ombudsman, je předsednictvo případně ombudsman, na návrh nejméně 3 členů povinno zorganizovat ihned mimořádné hlasování buď o přijetí kandidáta za nového člena, nebo o vyloučení případně podmínečném vyloučení člena. Předsednictvo není povinno kvůli nízkému počtu přítomných členů jakkoli organizovat mimořádné hlasování.

Čl. 4.10. Předsednictvo je povinno řídit schůze, jednání apod., o kterých se stanovy nezmiňují konkrétně. V nepřítomnosti předsednictva jej nahrazuje ombudsman.

Čl. 4.11. Je povinno v případě nepřítomnosti ombudsmana na akci STS, nebo na schůzích přebírat jeho práva a povinnosti. Demise předsednictva se v tomto případě skládá přítomnému členstvu.

Čl. 4.12. Předsednictvo je povinno přijmout demisi ombudsmana, pokud je podaná řádně dle stanov. Demisi ombudsmana musí přijmout nadpoloviční většina předsednictva.

Čl. 5 OMBUDSMAN

Čl. 5.1. Ombudsmanem se může stát každý, kdo je řádným členem STS po dobu delší jak 2 roky a je řádně zvolen.

Čl. 5.2. Délka volebního období je zpravidla 5 let. Počet volebních období jednotlivce je neomezen.

Čl. 5.3. Funkce ombudsmana je neslučitelná s funkcemi předsednickými a zpravidla ani s žádnou jinou funkcí.

Čl. 5.4. Volba nového ombudsmana se koná zpravidla na akci STS a zpravidla po 5 letech. Na návrh alespoň nadpoloviční většiny ze všech členů STS, při vyloučení, demisi, dlouhodobé indispozici či nepřítomnosti ombudsmana (3 měsíce a déle), se mohou volby konat kdykoli.

Čl. 5.5. Nový ombudsman přebírá funkci ve 23:55 hod. v den kdy byl zvolen.

Čl. 5.6. Ombudsman hájí práva (především pařící práva) členské základny. Pokud bude porušeno pařící právo následkem rozhodnutí předsednictva, bude ombudsman  tento návrh vetovat a předsednictvo musí postupovat jiným způsobem.

Čl. 6 PRÁVA  OMBUDSMANA

Čl. 6.1. Ombudsman má právo být přítomen na zasedáních předsednictva, může vstupovat do diskusí, ale nemá zde hlasovací právo.

Čl. 6.2. Má právo během jakýchkoliv voleb, při konečné rovnosti hlasů, prohlásit svůj hlas za rozhodující, nebo může dle svého uvážení jiným způsobem rozhodovat o vítězi (např. losem). Má právo sám řešit problémy související s volbami.

Čl. 6.3. Má právo kdykoliv bez udání důvodu podat demisi.

Čl. 6.4. Demisi podává do rukou nadpoloviční většiny předsednictva, nebo nadpoloviční většiny ze všech členů STS. Pokud není přítomna nadpoloviční většina předsednictva, nebo nadpoloviční většina, ze všech členů STS, nelze demisi podat.

Čl. 7 POVINNOSTI  OMBUDSMANA

Čl. 7.1. Organizuje všechny řádné volby a volby z důvodu tzv. povinné demise. Řídí je sám popřípadě s pomocníkem tvoří sčítací a volební komisi.

Čl. 7.2. Má povinnost prohlásit volby buď za platné nebo za neplatné.

Čl. 7.3. Je povinen přijmout demisi předsednictva nebo demisi jednotlivého člena
předsednictva, pokud jsou podány řádně, dle stanov.

Čl. 7.4. Pokud je možno, dle čl. 4.9. hl. II. stanov STS, ihned zorganizovat mimořádné  hlasování a není přítomen ani jeden člen předsednictva, je ombudsman povinen ihned toto hlasování zorganizovat sám.

Čl. 7.5. V situacích dle čl. 4.10.. hl. II. stanov STS, může zastupovat předsednictvo, ale nesmí za něj rozhodovat v zásadních věcech.

Čl. 8 ČLENSTVO  A  KANDIDÁTI 

Čl. 8.1. Každý kdo se chce stát členem STS, musí být nejdříve řádným kandidátem na členství v STS.

Čl. 8.2. O přijetí nového člena nebo nového kandidáta rozhoduje členstvo.

Čl. 8.3. Každý člen i kandidát může být vyloučen nebo podmínečně vyloučen za přečin proti stanovám, zákonu o ochraně pařby nebo taky za blbý chování. O jakémkoliv vyloučení rozhoduje členstvo.

Čl. 8.4. Jakkoliv vyloučený člen nebo kandidát nemá nárok na vrácení peněz.

Čl. 8.5. Lékařská změna člena STS v ženu je dle stanov nepřípustná a má za následek vyloučení člena z STS.

Čl. 9 PRÁVA  ČLENŮ  A  KANDIDÁTŮ

Čl. 9.1. Každý řádný člen STS má hlasovací právo.

Čl. 9.2. Každý člen a kandidát má právo účastnit se akcí STS.

Čl. 9.3. Každý člen STS má právo na půjčku z pokladny.

Čl. 9.4. Každý jednotlivý člen může předsednictvu, případně členstvu, vznést jakýkoliv návrh, vyjma návrhů, kdy stanovy předepisují, aby návrh podalo více členů.

Čl. 9.5. Nejméně nadpoloviční většina ze všech členů STS může dohromady vznést návrh na nové mimořádné volby ombudsmana.

Čl. 9.6. Nejméně 1/3 členů dohromady může vznést návrh na nové mimořádné volby předsednictva.

Čl. 9.7. Na návrh nejméně 3 členů a přítomné nadpoloviční většině členstva, z toho alespoň jednoho člena předsednictva nebo ombudsmana, může proběhnout
mimořádné hlasování o přijetí kandidáta za člena STS nebo o vyloučení či podmínečném vyloučení člena z STS.

Čl. 9.8. Každý člen má právo přítomné nejméně nadpoloviční většině  ze všech členů podat návrh na přijetí nového kandidáta.

Čl. 9.9. Každý člen má právo kdykoliv na jakékoliv informace související s STS.

Čl. 9.10. Pokud se na tom shodne nejméně 1/3 členstva, má tato 1/3 právo jakoukoliv akci, neprohlášenou za akci STS, prohlásit za akci STS.

Čl. 9.11. Každý člen i kandidát má právo kdykoli ze spolku vystoupit, nemá však nárok na vrácení peněz z pokladny STS.

Čl. 9.12. Každý člen STS má právo vlastnit alespoň jeden výtisk stanov STS.

Čl. 9.13. Každý člen i kandidát STS má právo žít jako člověk.

Čl. 10 POVINNOSTI  ČLENŮ  A  KANDIDÁTŮ

Čl. 10.1. Každý člen nebo kandidát je povinen se v rámci svých možností zúčastnit každou středu shromáždění a ve stanoveném termínu akcí STS. Pokud je člen přítomen, je povinen vždy vypít alespoň 0, 5 l piva nebo nápoje, který obsahuje alespoň tolik alkoholu jako desetistupňové pivo. Výjimku tvoří řidiči a nemocní mající zákaz požívání alkoholu od jiného lékaře než MUDr. Marka Bažouta.

Čl. 10.2. Každý člen nebo kandidát je povinen za každou středu v roce, vyjma dní které určí pokladník, zaplatit příspěvek do pokladny STS. Výši poplatku na začátku každé sezóny, zpravidla od 1.září, určí pokladník na základě dohody se členstvem. Příspěvky lze platit předem a někdy i zpětně.

Čl. 10.3. Každý člen nebo kandidát musí mít na konci každého měsíce zaplaceny příspěvky do pokladny STS.

Čl. 10.4. Kdo nebude mít zaplaceno zaplatí navíc za každý měsíc pokutu 20, - Kč. Pokud nebude mít někdo zaplaceny veškeré závazky vůči pokladně do začátku hlavní letní akce, přesněji do zahájení volební schůze, zaplatí jednorázovou pokutu 100, -Kč. Nově zvolené předsednictvo může tuto sankci odpustit.

Čl. 10.5. Výjimkou z placení příspěvku mohou být všeobecně uznatelné důvody (vojna, nezaměstnanost atd.). Výjimky uděluje předem a výjimečně i zpětně předsednictvo a to tak, že s výjimkou souhlasí každý člen předsednictva. Další výjimku stanovuje čl.3.4.hl.III.stanov STS.

Čl. 10.6. V nepřítomnosti ombudsmana a přítomnosti nadpoloviční většiny ze všech členů STS, je tato většina povinna přijmout demisi předsednictva.

Čl. 10.7. V nepřítomnosti všech členů předsednictva a přítomnosti nadpoloviční většiny  ze všech členů STS, je tato většina povinna přijmout demisi ombudsmana.

Čl. 10.8. V nepřítomnosti ombudsmana a přítomnosti nejméně 1/3 členů, je tato 1/3 povinna přijmout demisi jednoho člena předsednictva.

Čl. 10.9. Každý člen je povinen znát od svého zvolení hymnu.

HLAVA III.   POKLADNA  STS

Čl. 1 OBECNÁ  USTANOVENÍ

Čl. 1.1. STS má svoji pokladnu jejíž hlavními příjmy jsou příspěvky členů a kandidátů STS. Peníze z pokladny slouží zpravidla na hrazení nákladů na akce STS, na půjčky členům a zcela výjimečně na jiné mimořádnosti, ze kterých mají užitek všichni členové STS a to dle čl.3.3.hl.II.stanov STS.

Čl. 1.2. Pokladnu zpravidla zpravuje řádně zvolený pokladník, který za pokladnu ručí.

Čl. 1.3. Povinností pokladníka je vybírat příspěvky, vést něco jako pokladní deník a pravidelně na konci každého měsíce podrobně informovat členstvo o stavu financí v pokladně, případně o problémech s tím souvisejících.

Čl. 2 PŮJČKA  Z   POKLADNY

Čl. 2.1. Každý řádný člen má právo na půjčku. O půjčce a její výši rozhoduje pokladník a předsednictvo ve smyslu stanov. Pokud pokladník s půjčkou nebo s její výší nesouhlasí, může se žadatel obrátit na předsednictvo. Pokud předsednictvo s půjčkou souhlasí, přebírá zodpovědnost za její včasné vrácení.

Čl. 2.2. Každý kdo si půjčil je povinen půjčku do měsíce vrátit. V případě, že si někdo půjčí v období od 1.7. do hlavní letní akce STS, je povinen do začátku akce, přesněji do začátku volební schůze, všechny peníze do pokladny vrátit. Pokud se akce STS mimořádně nebude konat, musí být vše splaceno do konce srpna.

Čl. 2.3. Pokud nebude půjčka včas vrácena, zaplatí dotyčný navíc jednorázovou pokutu ve výši 50, - Kč. Pokud lze uplatnit čl.10.4.hl.II. platí se sankce uvedené v onom článku. V takovémto případě se pokuty nesčítají a platí se zpravidla ta vyšší.

Čl. 2.4. Kandidáti ani čestní členové nemají nárok na půjčku.

Čl. 3 ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 3.1. Každý člen nebo kandidát si  s sebou  zpravidla na  jakoukoliv akci STS může vzít manželku nebo přítelkyni, která může užívat materiálních výhod členů STS a nemusí zaplatit poplatek do pokladny. Pokud na jakoukoliv akci pojede někdo, kdo není ani členem ani kandidátem, zaplatí za sebe poplatek nebo si veškeré výdaje bude hradit sám. Za akci STS se považuje ta akce,  o které to prohlásí její organizátor z řad členů STS nebo se na tom shodne alespoň 1/3 ze všech členů STS. Organizátor určuje i kolik a kdo bude platit. Zpravidla by se měli členové a kandidáti STS zvýhodnit.

Čl. 3.2. O tom co a jak případně utratí naše děti se domlouvá individuálně před a nebo v průběhu jednotlivých akcí.

Čl. 3.3. Čestní členové zpravidla platí poplatek 100,- Kč za akci.

Čl. 3.4. Pokud se člen nebo kandidát nezúčastní hlavní letní akce STS a nadpoloviční většina členů přítomných na akci uzná důvody jeho nepřítomnosti za oprávněné, rozumné a zcela objektivní, bude tento člen v následujícím pololetí tzn.zpravidla od 1.9. do 31.12. zbaven povinnosti platit pravidelné příspěvky do spolkové pokladny STS. Pozor toto ustanovení se nevztahuje na případné povinné
mimořádné příspěvky.

HLAVA IV.   VOLEBNÍ  PROCEDUR

Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1.1. Jakékoliv volby mohou proběhnout, resp.budou uznány za platné jen v případě, že se jich zúčastní alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS, evidovaných ke dni voleb.

Čl. 1.2. Všechny funkce, do kterých je někdo volen mají stejnou volební procedur.

Čl. 1.3. Každá funkce se musí volit samostatně a to zpravidla v pořadí předseda,
místopředseda, pokladník, ombudsman a případné další funkce.

Čl. 1.4. Volby jsou zpravidla tajné a zpravidla prováděné písemnou formou.

Čl. 1.5. Volby řídí ombudsman, který sám, případně s pomocníkem, kterého si sám vybere, tvoří sčítací a volební komisi. Ombudsman prohlašuje volby za platné či naopak a má právo sám řešit problémy vzniklé v souvislosti s volbami (např. při
konečné rovnosti hlasů).

Čl. 1.6. V případě nepřítomnosti ombudsmana jej i se všemi jeho právy a povinnostmi po celou dobu voleb zastupuje předseda, místopředseda příp. pokladník a to i přesto, že již předsednictvo podalo demisi a výše uvedené funkce fakticky nezastává.

Čl. 1.7. V případě, že ombudsman prohlásí volby za neplatné, je povinen rozumně
zdůvodnit proč a je povinen rozhodnout co dál (např. jestli se vyřeší nějaký menší problém a volby budou poté uznány nebo se volby budou muset opakovat atd.).

Čl. 1.8. Ihned po svém vítězství se musí každý vyjádřit, zda funkci přijímá nebo ne.
Odmítnutí funkce znamená opakování volby s tím, že dotyčného nikdo na zmíněnou funkci již volit nesmí.

Čl. 1.9. Každý člen může před jednotlivou volbou té či oné funkce požádat ostatní, aby ho na tuto funkci nevolili.

Čl. 1.10. O každé volbě či hlasování se musí vést záznam, který se uloží na vhodné místo (např. do kroniky nebo do pokladny).

Čl. 2 PROVÁDĚCÍ  USTANOVENÍ

Čl. 2.1. V 1.kole má každý člen právo zdržet se hlasování. Pokud se člen rozhodne volit, dá svůj hlas kandidátovi z řad řádných členů, zpravidla tím, že ho napíše volební lístek.

Čl. 2.2. V případě, že někdo získá v 1.kole nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, stává se vítězem voleb.

Čl. 2.3. V případě, že se v 1.kole objeví jen jeden kandidát (vyjma předchozí článek) nebo vůbec žádný kandidát, musí se 1.kolo opakovat a všichni přítomní členové STS jsou povinni hlasovat.

Čl. 2.4. Ve 2. a následujících kolech se vítězem stává ten, kdo získá nejvíce hlasů.

Čl. 2.5. Ve 2. a následujících kolech jsou všichni  členové STS povinni hlasovat.

Čl. 2.6. Do 2.kola postupuje:

  1. 2 a více kandidátů se stejným nejvyšším počtem hlasů.
  2. 1 kandidát s nejvyšším počtem hlasů a kandidát(i) s druhým nejvyšším počtem hlasů. (teoreticky mohou v případech a. i  b. postoupit všichni 1.kola).

Čl. 2.7. Pokud do 2.kola postoupí kandidáti dle varianty a) předchozího článku a po jeho skončení dopadne výsledek úplně stejně jako v kole předchozím, rozhodne ombudsman o dalším postupu voleb.

Čl. 2.8. Pokud do 2.kola postoupí kandidáti dle varianty b) článku 2.6.hl.IV. stanov a po jeho skončení dopadne výsledek stejně jako v kole předchozím, stává se vítězem kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Čl. 2.9. Ve 2. a následujících kolech platí tyto obecná pravidla:

  1. Pokud po skončení kola není vítěze, ale oproti předešlému kolu došlo ke změně, pokračuje se dalším kolem.
  2. Vždy pokud kolo dopadne úplně stejně jako předešlé, rozhodne ombudsman, jak se bude postupovat dál.

Čl. 3 HLASOVÁNÍ  O  NOVÝCH  ČLENECH 

Čl. 3.1. O přijetí kandidáta za člena STS se hlasuje zpravidla na hlavní letní akci STS. Na akci se hlasuje automaticky o každém kandidátovi, i nepřítomném.

Čl. 3.2. Mimořádné hlasování může proběhnout na návrh 3 členů STS kdykoliv, ale musí být přítomna alespoň nadpoloviční většina členů, z toho alespoň jeden člen předsednictva nebo ombudsman.

Čl. 3.3. O přijetí kandidáta za člena rozhoduje přítomná alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS.

Čl. 3.4. Každý člen se vždy může zdržet hlasování.

Čl. 3.5. K přijetí stačí nadpoloviční většina hlasů „pro“ z přítomné nadpoloviční většiny členů. V případě rovnosti hlasů nebude kandidát přijat za člena.

Čl. 4 HLASOVÁNÍ  O VYLOUČENÍ  NEBO PODMÍNEČNÉM  VYLOUČENÍ ČLENA

Čl. 4.1. Mimořádné hlasování o vyloučení nebo podmínečném vyloučení člena STS může proběhnout na návrh nejméně 3 členů kdykoliv, ale musí být přítomna alespoň nadpoloviční většina ze všech členů STS, z toho alespoň jeden člen předsednictva nebo ombudsman.

Čl. 4.2. Člen bude vyloučen nebo podmínečně vyloučen, pokud bude alespoň nadpoloviční většina členů ze všech členů STS „pro“ jeho vyloučení či podmínečné vyloučení.

Čl. 4.3. Žádný přítomný člen se nesmí zdržet hlasování.

Čl. 4.4. Pokud se jedná o podmínečné vyloučení je povinností předsednictva určit, kdy se bude konat opětovné hlasování o vyloučení nebo zrušení podmínečného vyloučení dotyčného člena.

Čl. 4.5. Pokud je člen podmínečně vyloučen, nemá po dobu trvání podmínečného
vyloučení žádná práva člena STS, jeho povinnosti k STS však trvají.

Čl. 5 HLASOVÁNÍ  O  PŘIJETÍ  NOVÝCH  KANDIDÁTŮ

Čl. 5.1. Návrh na přijetí za nového kandidáta na členství v STS může podat kterýkoliv člen, pokud  je přítomna nejméně nadpoloviční většina ze všech členů STS.

Čl. 5.2. O přijetí za nového kandidáta rozhoduje většina hlasů „pro“ z přítomné nejméně nadpoloviční většiny ze všech členů STS. Při rovnosti hlasů bude kandidát přijat.

Čl. 5.3. Každý člen se vždy může zdržet hlasování.

Čl. 5.4. Pokud se bude hlasovat na akci STS, řídí jej předsednictvo nebo ombudsman. V jiných případech řídí hlasování sám navrhovatel.Musí ale hlasování
zdokumentovat a předat zápis předsednictvu.

HLAVA V.   ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

Veškeré změny, doplňky, různá upřesnění kompetencí, pravidla řešení určitých sporů atd. je možno do stanov zapracovat se souhlasem nadpoloviční většiny ze všech platných členů STS. Tyto stanovy vcházejí v platnost dnem jejich schválení 18.9.2002 nadpoloviční většinou ze všech řádných členů STS a ruší se jimi platnost stanov předcházejících ze dne 6.2.1991 a ze dne 8.10.1997.

Příloha č.1

H Y M N A   S T S

Hymna Václava Hraběte.

Žít jako člověk, chtít lepším být,
Pracovat pilně, přestat už pít.
Líbat svou ženu, rodiče ctít,
Dětem svým příkladem jít.

Můj bratře v bílém,  pomoz mi žít,
Pomoz mi hledat pomoz mi chtít
Pomoz mi dávat, pomoz mi brát,
Pomoz mi zas rovně stát.

 

 

A verze STS 2011