30. výročí STS
16.10.2021

Výlet za netopýrem
25.1.2020

Narozeniny Honza
15.9.2018

Pštrosí říjen
28.10.2017

Zahájení pařební sezóny
23.9.2017

Vltava 2017
19.6.2017

Narozeniny S + K + K + H
10.6.2017

Narozeniny květen
13.5.2017

Zelené pivo
13.4.2017

Březen 2017
24.3.2017

Únor 2017
18.2.2017

Tekutý kapřík 2016
10.12.2016

Dářko 2016
7.8.2016

Apalucha 2016
8.7.2016

Vltava 2016
13.6.2016

Narozeniny VVPPNK
14.5.2016

Tataráček 2016
15.4.2016

Akce neakce
12.3.2016

25. výročí STS
6.2.2016

Silvestr 2015
31.12.2015

Tekutý kapřík 2015
19.12.2015

Husa 2015
14.11.2015

Krůta 2015
17.10.2015

Zahájení pařební sezóny
11.9.2015

Dářko 2015
1.8.2015

Apalucha 2015
10.7.2015

Vltava 2015
14.6.2015

Vltava 2015-2
14.6.2015

Spartan race 2015
6.6.2015

Narozeniny Sigi a Karel
30.5.2015

Narozeniny VKPP 2015
18.4.2015

Gulášek 2015
21.3.2015

Kotleta 1-2015
31.1.2015

Brigáda u Sigiho
31.1.2015

Silvestr 2014
31.12.2014

Tekutý kapřík 2014
20.12.2014

Zabijačka 2014
29.11.2014

Klobouky 2014
8.11.2014

Koleno 2014
18.10.2014

Zahájení pařební sezóny
13.9.2014

Dářko 2014
2.8.2014

Apalucha 2014
11.7.2014

Vltava 2014
16.6.2014

Zvěřinový chod
17.5.2014

Narozeniny KKVPP
25.4.2014

Tataráček 2014
15.3.2014

Zabijačka 2014
18.1.2014

Silvestr 2013
31.12.2013

SM husa 2013
16.11.2013

Klobouky 2013
19.10.2013

Zahájení pařební sezóny 2013
6.9.2013

Dářko 2013
3.8.2013

Letní Apalucha 2013
15.7.2013

Vandr kola 2013
4.7.2013

Vltava 2013
17.6.2013

Svíca Jana a Karel
25.5.2013

Silvestr 2012
31.12.2012

Oslava 90 Por Ořechy
8.12.2012

Drakiáda 2012
20.10.2012

Danova a Hanina svatba
22.9.2012

Dářko 2012
3.8.2012

Narozeniny Aničky
1.8.2012

Apalucha 2012
9.7.2012

Vandr kola 2012
4.7.2012

Vltava 2012
17.6.2012

Vyškov 2011
10.12.2011

Narozeniny MŠ, MM a PM 2011
26.11.2011

Drakiáda 2011
12.11.2011

Zahájení pařební sezóny 2011
2.9.2011

Dářko 2011
6.8.2011

Apalucha 2011
9.7.2011

Vandr kola 2011
1.7.2011

Vltava 2011
19.6.2011

Poker 2011
20.5.2011

Jarňáky 2011
12.3.2011

20. výročí STS
19.2.2011

Zimní Apalucha 2011
3.2.2011

Silvestr 2010
31.12.2010

Narozeniny M + M 2010
27.11.2010

Pitztal 2010
18.10.2010

Svatba Petr a Lenka
9.10.2010

Zahájení pař. sezóny 2010
4.9.2010

Dářko 2010
7.8.2010

Letní Apalucha
18.7.2010

Vandr kola 2010
2.7.2010

Vltava 2010
26.6.2010

Apalucha 2010
17.4.2010

Dětské Alpy 2010
17.4.2010

Narozeniny K+K+P+V 2010
16.4.2010

Jarňáky 2010
6.3.2010

Narozeniny M a L
6.2.2010

Leuška
6.2.2010

Silvestr 2009-2
31.12.2009

Silvestr 2009
31.12.2009

Dářko 2009
2.8.2009

Bláhovka 2009
2.7.2009

Malý Filip
17.6.2009

U Bohouše 2009
15.3.2009

Jarňáky 2009
6.3.2009

Mikuláš 2008
5.12.2008

Drakiáda 2008
26.10.2008

Alpy 2008
29.3.2008

Čermná děti 08
17.2.2008

Apalucha 2008-II
16.2.2008

Apalucha 2008
12.2.2008

Silvestr 2007II
17.1.2008

Ročník 1985
Sbírka zákonů

O B S A H :

13. Zákon o ochraně pařby (pařební řád) Předsednictvo FS vyhlašuje:

Zákon č. 13 ze dne 3.3.1985 o ochraně pařby (pařební řád)

    V Ústavě ČSSR jsou zakotveny hlavní směry všestranného rozvoje naší společnosti i osobnosti člověka. Rozvoj plánovitě řízené soc. osobnosti, důsledné uplatňování zásad dem. centralismu v procesu řízení člověka a účinné prosazování zájmů celé společnosti na přetvoření nebezpečného individualismu vyžadují zcela novou právní úpravu, která splňuje tento zákon. Náš lid, jsa si vědom nebezpečí, jež v sobě skrývají neorganisované alkoholické orgie, dal svým mohutným hlasem najevo nutnost úpravy i těchto vztahů. Tímto zákonem se zaplňuje jedna z posledních mezer v pevné zdi našeho právního řádu a je dán současně prostor pro jeho další rozvoj a konkretizaci. Tento zákon zcela respektuje roli, kterou hraje v životě mladého intelektuála soustavné navštěvování našich kulturně vzdělávacích institucí a reflektuje jejich kladný vliv na rozvoj jeho osobnosti. Zároveň zamezuje působení některých negativních jevů, jež do vydání tohoto zákona bujely v našich kulturně poznávacích střediscích a podílely se značnou měrou na vytváření odsouzeníhodných charakterových rysů, zejména kariérismu, snobství, bezdůvodného individuálního optimismu, společenského cynismu, povýšenosti aj. Ustanovení zákona na ochranu pařby směřují k upevňování a znovunalezení mezilidských vztahů a překonání přežitků, konzervovaných ve vědomí našich občanů v důsledku nedostatečné právní úpravy těchto vztahů v poslední době, a tím také napomáhají vytvářet předpoklady pro přeměnu vztahů pařby.

I.
USTANOVENÍ OBECNÁ

§1
1) Pařba je společenský vztah, vznikající při uspokojování základních lidských potřeb, zejména potřeb duchovní sféry, jako jsou touha po osvobození ducha, zapomenutí, oproštění od konvencí apod.
2) Pařba napomáhá k neustálému zlepšování mezilidských vztahů, k řešení společensky nežádoucích vlivů, prostupujících naší společností ve všech rovinách.
3) Pařba je výrazem osobní svobody každého jednotlivce, a proto nesmí být nikým omezována. Jediná omezení pařby vyplývají z tohoto zákona.

§2
1) Mezi subjekty pařby náleží účastníci pařby, dále lidé pařbu zprostředkující a některé zvláštní složky donucovacího aparátu státu.
2) Vliv státních orgánů na pařbu je minimální, v budoucnu dojde k jeho úplnému vyloučení.

§3
Předmětem pařby jsou jakékoliv alkoholické nápoje.

§4
Obsahem pařby je právo jedince alkoholické nápoje požívat, a to v míře upravené tímto zákonem, držet je a disponovat jimi.

§5
Účastník pařby, který byl nezákonně omezen ve výkonu svého práva, má právo na ochranu.

II.
ZÁKLADNÍ PRINCIPY PAŘBY

§6
Pařba je vztah nekonvenční, co do rozsahu zásadně neomezený. Míru konvence vytyčuje tento zákon.

§7
Pařba musí být ekonomická.

§8
1) Pařba musí být dobrovolná.
2) Násilné nucení k pařbě je nezákonné.

§9
1) Účastníci pařby mají rovnoprávné postavení.
2) Lidé pařbu zprostředkující mají vzhledem k svému účelu některá výsadní práva, upravená oficiálními předpisy.
3) Úloha státních orgánů v procesu pařby je subsidiárního charakteru.

§10
1) Pařba je časově nelimitována.
2) Je povoleno pařit v jakoukoliv denní či noční dobu.
3) V případě pařby neplatí ustanovení domovních řádů o zachování nočního klidu.

III.
PŘÍPUSTNÉ OBJEKTY PAŘBY

§11
1) Za přípustné objekty pařby se považují restaurace III. a horší cenové skupiny.
2) Popíjení alkoholu v podnicích vyšší cenové skupiny není pařba, nýbrž snobský společenský dýchánek, na jehož účastníky se tento zákon nevztahuje.

§12
1) Zásadně nepřípustnými objekty pařby jsou zařízení, při vstupu do nichž je nutno platit vstupné.
2) Odstavec 1) neplatí, jedná-li se o taneční zábavy pořádané v zařízeních III. a horší cenové skupiny.

§13
Zákon plně podporuje pařby v přírodě.

§14
Pařby v jiných objektech, např. v soukromých bytech, ubytovnách aj. , jsou přípustné.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNíKŮ PAŘBY (PAŘIČŮ)

§15
1) Pařič je oprávněn pařit podle svých tělesných dispozicí a svého uvážení bez omezení co do objemu požitých lihovin.
2) Horní hranicí pařby je delirium.
3) Překročení této hranice se trestá smrtí nebo zmrzačením.

§16
1) Pařič je oprávněn pařit alkoholické nápoje jakékoliv síly.
2) Pařič, jenž při výkonu svého práva oslepl, má právo na bezplatné zapůjčení slepecké hole a slepeckého psa, jenž ho bezpečně zavede do nejbližšího restauračního zařízení.

§17
Pařiči nejsou zodpovědni za výroky pronesené při výkonu svého práva - pařičská idemnita.

§18
1) Fyzické napadení účastníka pařby je nezákonné a příčí se základnímu poslání pařby.
2) Fyzické napadení střízlivé osoby účastníkem pařby je nezákonné. Míru odpovědnosti stanoví prováděcí předpisy.

§19
1) Pařič vracející se z pařby má právo bezplatně používat prostředky MHD.
2) Pařiči musí být na jeho žádost uvolněno jakékoliv sedadlo, byť by se to příčilo morálním normám.
3) Pařič má právo upozornit cestující i řidiče na zastávku, na níž míní vystoupit. Cestující jsou povinni jej na požadovaném místě vyprovodit z prostředku MHD.

§20
1) Požádá-li pařič kohokoliv o pomoc, je povinností tohoto (je-li to v jeho silách) žádosti vyhovět.
2) Tyto služby jsou neúplatné.

§21
1) Zvracení, močení a jiné projevy osobnosti pařiče jsou součástí obsahu práva na pařbu.
2) Jakékoliv zásahy druhé osoby do tohoto projevu práva jsou nezákonné, mimo zásahů prováděných se souhlasem pařiče.
3) Odst. 2) platí i pro státní orgány a organizace.

§22
1) Pařič má právo spát na jakémkoliv volném prostranství.
2) Pařič má právo jednu noc po pařbě využít služeb státem dotovaných zdravotnických organizací.
3) K přespání v soukromí je třeba souhlasu majitele.
4) Dát souhlas k přespání pařiči je povinností každého občana, jenž se někdy pařby zúčastnil.

§23
Pařiči jsou povinni se navzájem podporovat, zvláště při odchodu z objektu pařby.

§24
1) Pařiči jsou povinni zachovávat přátelské vztahy k lidem pařbu zprostředkujícím.
2) Je nepřípustné vyvolávat zbytečné hádky s nimi, popř. je i fyzicky napadat.

§25
1) Je nepřípustné zvracet v místnosti pařby.
2) V případě porušení odst 1) je pařič povinen vyčistit potřísněné místo.

§26
Vybílení místnosti pařby je nepřípustné.

V.
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

§27
Tímto zákonem se ruší zákon č. 120/62 sb. o boji proti alkoholismu.

§28
Zákon má provizorní charakter. Případné návrhy z řad veřejnosti budou reflektovány a projednány.

§29
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 8. března 1985.

TENTO OPIS SE SHODUJE DOSLOVNĚ S ORIGINÁLEM.

Státní notářství Brno-Město, restaurace "U Hvězdárny"